Konkurs – Programuj zamiast grać

Programuj zamiast grać!

Weź udział w konkursie programistycznym objętym Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Stwórz własną grę i wygraj nagrody

Dzieci i młodzież w wieku 11 – 19 lat uczące się w szkołach publicznych i niepublicznych położonych na terenie Nowego Sącza.

Gra może być wykonana w dowolnej technologii, m.in. Scratch, Unity, Unreal Engine itd. Gra może być wykonana przez pojedyncze osoby lub zespoły osób, w przypadku gdy zwycięży zespół nagroda zostanie podzielona proporcjonalnie na członków zespołu. W grze można wykorzystać gotowe assety, grafiki, modele, animacje, dźwięki przy czym praca konkursowa będzie oceniana pod kątem włożonego wysiłku w jej wykonanie.

Oceniane będzie pomysł, historia, spójność wizualna, grywalność oraz ilość pracy włożona w stworzenie gry.

Gotowe projekty należy oddać w wersji z kodami źródłowymi i wszystkimi assetami, w wersji grywalnej oraz nagranie wideo prezentująca w atrakcyjny sposób grę. Należy dostarczyć informacji w jakich narzędziach wykonana została gra – nazwa i wersja oraz jeśli zostały użyte zewnętrzne assety należy podać ich źródło.  

Wyniki konkursu ogłoszone przez jury będą ostateczne i nie będą podlegać odwołaniu.

Jury w przypadku wątpliwości czy praca została wykonana samodzielnie może wezwać uczestnika/uczestników do stawienia się osobiście w siedzibie Szkoły Programowania Cybertree celu zadania pytań weryfikujących czy praca została wykonana samodzielnie.

Zgłoszenie konkursowe musi zawierać imię, nazwisko, adres, nr telefonu, email, adres szkoły, a w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie oraz projekt w wersji z kodem źródłowym, wszystkimi assetami, wersję umożliwiającą uruchomienie gry oraz nagranie wideo prezentująca w atrakcyjny sposób grę. Należy dostarczyć informacji w jakich narzędziach wykonana została gra – nazwa i wersja oraz jeśli zostały użyte zewnętrzne assety należy podać ich źródło.  

Prace należy przesyłać na adres email biuro@cybertree.pl do końca września. Jeśli spakowany projekt, wersja wykonywalna i film będą zbyt duże aby przesłać ją mailem należy w mailu umieść link, który umożliwi pobranie plików.

Regulamin dostępny jest tutaj