Programista aplikacji internetowych – Web developer

Programista aplikacji internetowych – Web developer

Celem edukacyjnym usługi jest przekazanie podstaw praktycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu programisty. Pierwsza z dwóch części kursu „Programista aplikacji internetowych – Web developer – podstawy” ma za zadanie stworzyć solidny fundament niezbędny do budowania zaawansowanych aplikacji internetowych. W trakcie kursu uczestnicy poznają język programowania wysokiego poziomu C# wykorzystywany do tworzenia aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych. Oprócz nauki języka C# uczestnicy poznają podstawy języka SQL i nauczą się operacji na danych, pobierania danych, dodawania danych, tworzenia baz danych, tworzenia procedur oraz wyzwalaczy. Wiedza z zakresu baz danych będzie niezbędna w tworzeniu internetowych aplikacji biznesowych. W ostatnim module szkole uczestnicy wykorzystując wiedzę z zakresu programowania w języku C# stworzą prostą internetową aplikację webową w technologii ASP.NET Core MVC.

W pierwszej części kursu trwającej 110 godzin nauczysz się:

  • Tworzenia programów w C#
  • Posługiwania się instrukcjami języka C#, m.in. IF, ELSE, WHILE, SWITCH,
  • Tworzenia programów w oparciu o paradygmat programowania obiektowego
  • Tworzenia zapytań w języku SQL m.in. select, insert, update, delete
  • Tworzenia aplikacji internetowych w technologii ASP.NET Core MVC

W drugiej części kursu trwającej 110 godzin nauczysz się:

  • Tworzenia rozbudowanych aplikacji internetowych w technologii ASP.NET Core MVC
  • Poznasz zaawansowane zagadnienia budowania aplikacji za pomocą wzorca projektowego MVC
  • Na zajęciach będziesz budować rozbudowaną aplikację biznesową
  • Dzięki praktycznym zajęciom poznasz fazę planowania, projektowania i implementacji internetowej aplikacji biznesowej
  • Zbuduję bazując na projekcie z zajęć własną aplikację biznesową, która będzie stanowiła Twoje portfolio podczas rozmów o pracę

Dla kogo:

Kurs jest kierowany do osób nie posiadających wykształcenia informatycznego lecz chcących rozpocząć karierę w branży IT. Branża IT oferuje stabilne dobrze opłacane miejsca pracy. W obecnej chwili zapotrzebowanie na programistów jest ogromne i w ostatnich latach rośnie. Kurs jest adresowany do osób chcących zdobyć nowy lub zmienić dotychczasowy zawód na zawód programisty/programistyki.

Dofinansowanie:

Istnieje możliwość uzyskania do 87% dofinansowania z środków UE z projektu mbon, Projekt Kariera, Projekt Kariera Zawodowa
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=473113

Poniżej kilka aktualnych, autentycznych ofert pracy dla doświadczonych programistów .NET  Należy jednak pamiętać, że są to oferty dla doświadczonych programistów, najczęściej te oferty dotyczą dużych miast i aby móc ubiegać się o takie wynagrodzenie należy włożyć bardzo dużo pracy w zdobycie najpierw wiedzy, a później doświadczenia zawodowego.